Voor advisering van de volgende normen kunt u bij A.M. STIKKERS Consultancy B.V. terecht:

 • NEN-EN-ISO 9001 - Kwaliteitsmanagementsyteem
 • NEN-EN-ISO 14001 - Milieumanagementstysteem
 • NEN-EN-ISO 45001 - Managementsystemen voor gezond en veilig werken
 • VCA*/**/P - VGM-Checklist Aanemers
 • CO2-Prestatieladder -¬†CO2-managementsysteem en duurzaamheidsinstrument
 • MVO-Prestatieladder -¬†Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Safety Culture Ladder (SCL)¬†- Stimulering van veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen
 • Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling
 • BRL SVMS-007 - Beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen
 • BRL SIKB 7000 - Beoordelingsrichtlijn uitvoering bodemsanering
 • BRL 3000 ERB - Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf