A.M. STIKKERS Consultancy B.V.

Hét adviesbureau voor Kwaliteits-, Arbeidsomstandigheden- en Milieumanagementsystemen

A.M. STIKKERS Consultancy B.V. assisteert op het gebied van Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen (KAM). Door mee te denken, oplossingen aan te dragen en compleet werkende managementsystemen op te leveren, nemen wij de KAM-zorg van u over.

Het komt steeds meer voor dat alleen bepaalde werkzaamheden uitgevoerd mogen worden als uw onderneming in het bezit is van een certificaat. U kunt daarbij denken aan ISO 9001, ISO 14001, VCA of CO2-Prestatieladder, maar in de praktijk zijn er nog veel meer normen.

De assistentie omvat alle noodzakelijke acties voor het opzetten en onderhouden van een KAM-managementsysteem. Onze sterke documentatie-ondersteuning zorgt dat uw onderneming en activiteiten juist op papier staan. Uw adviseur verzorgt de opmaat naar een gecertificeerde onderneming en blijft zo nodig assisteren om dit te behouden.

Onze scope van activiteiten betreft het ontwikkelen/uitvoeren van:

  • handboek KAM
  • contextanalyse en High Level Structure (HLS)
  • beheersing kansen en risico's
  • CO2-/Energiemanagementsysteem (CO2-emissie-inventaris/CO2-Prestatieladder)
  • interne audit en werkplekinspectie
  • directiebeoordeling (jaarplan/jaarverslag/energiebeoordeling)
  • assistentie tijdens certificatie

TÜV Nederland Approved Partner diverse schema’s.