Voor advisering van de volgende normen kunt u bij A.M. STIKKERS Consultancy B.V. terecht:

  • NEN-EN-ISO 9001 - Kwaliteitsmanagementsyteem
  • NEN-EN-ISO 14001 - Milieumanagementstysteem
  • NEN-EN-ISO 45001 - Managementsystemen voor gezond en veilig werken
  • VCA*/**/P - VGM-Checklist Aanemers
  • Veiligheidsladder - Stimulering van veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen
  • CO2-Prestatieladder - Niveau 3 t/m 5
  • Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling
  • BRL SVMS-007 - Beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen
  • BRL SIKB 7000 - Beoordelingsrichtlijn uitvoering bodemsanering
  • BRL 3000 ERB - Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf